ТВОРЧЕСКИ КУРС ФОТОГРАФИЯТА

Завършваща стъпка на обучението, разработена за випускници на началните етапи на нашата фотошкола

Курсът е насочен към развитие на творческото мислене на фотографа, към неговата оригиналност, способност за детайлна разработка, планиране и въплъщаване на идеите в снимки. Занятията са съпроводени от голямо количество практически задачи.

Особено внимание се отделя на обмислянето на идеите и сюжета за снимките, на подготовката за реализацията им на практика, а също и на техническия и творческия разбор на получените резултати.

КОЛ-ВО ЗАНЯТИЯ: СЕДМИЦИ ОБУЧЕНИЕ: ЧАСОВЕ ОБУЧЕНИЯ:

12 ЗАНЯТИЯ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

4 СЕДМИЦИ
ТРИ ЗАНЯТИЯ СЕДМИЧНО

40 ЧАСА
3,5 АК. ЧАСА ЕДНО ЗАНЯТИЕ

 

650 лв. за курс 

 

ТЕМА №1
Започваме творческата стъпка от правилно планиране на фотосесията – какво и защо трябва да се има предвид. Какво представляват историите, разказани в снимките, как да ги измислим. Снимане на хронологични истории.

ТЕМА №2
История в един кадър. Жанр. Как да измислим сюжет, как да заснемем добро жанрово произведение.

ТЕМА №3
Творчество в ограничено студийно пространство – светосенкови маски, атмосферна и въздушна перспектива в условията на студиото и други разновидности на красивия кадър «на празно място».

ТЕМА №4
Смесена светлина (импулсна + постоянна). Особености на прилагането, ефекти и варианти за прилагане на практика. Използване в и извън студиото.

ТЕМА №5
Работа с външна и вградена светкавица. Как да настроим всичко и правилно да го използваме. Ръчен и автоматичен режим на работа на светкавицата. Репортаж с използването на външна светкавица през деня и вечерта. Особености на клубния репортаж.

ТЕМА №6
Предметни снимки. Ще разгледаме особеностите на този жанр, откъде да започнем. Анализ на задачата и варианти за разрешаването ѝ. „Светлинната четка“ като елегантно решение на някои задачи в предметните снимки и в портрета.

  

ТЕМА №7
Снимаме с проектор. Това е може би един от най-ефектните начини за постигане на красив творчески резултат. Варианти за реализиране с постоянна и импулсна светлина и техните особености. 

ТЕМА №8
Постпродукция – какво ни е нужно при обработването на изображението. Отбор на снимките, анализ на задачата. Програмите Lightroom, Adobe Camera Raw, Adobe Photoshop като начини за бързо «приглаждане» на резултата.

We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use.